Povećanje najniže plate i usaglašavanje teksta Opšteg kolektivnog ugovora na dnevnom redu posljednje sjednice Ekonomsko – socijalnog savjeta RS za ovu godinu

Povećanje najniže plate i usaglašavanje teksta Opšteg kolektivnog ugovora na dnevnom redu poslednje sjednice Ekonomsko - socijalnog savjeta RS za ovu godinu
Povećanje najniže plate i usaglašavanje teksta Opšteg kolektivnog ugovora na dnevnom redu poslednje sjednice Ekonomsko - socijalnog savjeta RS za ovu godinu

U utorak, 26. decembra 2017. godine, održaće se sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske u okviru koje će socijalni partneri i Vlada usaglašavati novi iznos najniže plate u Republici Srpskoj i nastaviti pregovore u cilju usaglašavanja teksta novog opšteg kolektivnog ugovora u Republici Srpskoj.

U skladu sa članom 127. Zakona o radu, u nadležnosti ovog tijela je utvrđivanje prijedloga odluke o visini iznosa najniže plate za narednu godinu  u posljednjem kvartalu tekuće godine. Trenutni iznos najniže plate u visini od 395,00 KM je usaglašen u decembru 2016. godine. Sjednica će se održati u prostorijama Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske – III sprat.

Konferencija za novinare je predviđena u 15:30 časova – konferencijska sala u zgradi Vlade Republike Srpske – prizemlje.

Pogledajte vijest i na veb stranici Ekonomsko – socijalnog savjeta RS


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava