Povećanje najniže plate i usaglašavanje teksta Opšteg kolektivnog ugovora na dnevnom redu posljednje sjednice Ekonomsko – socijalnog savjeta RS za ovu godinu

Povećanje najniže plate i usaglašavanje teksta Opšteg kolektivnog ugovora na dnevnom redu poslednje sjednice Ekonomsko - socijalnog savjeta RS za ovu godinu
Povećanje najniže plate i usaglašavanje teksta Opšteg kolektivnog ugovora na dnevnom redu poslednje sjednice Ekonomsko - socijalnog savjeta RS za ovu godinu

U utorak, 26. decembra 2017. godine, održaće se sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske u okviru koje će socijalni partneri i Vlada usaglašavati novi iznos najniže plate u Republici Srpskoj i nastaviti pregovore u cilju usaglašavanja teksta novog opšteg kolektivnog ugovora u Republici Srpskoj.

U skladu sa članom 127. Zakona o radu, u nadležnosti ovog tijela je utvrđivanje prijedloga odluke o visini iznosa najniže plate za narednu godinu  u posljednjem kvartalu tekuće godine. Trenutni iznos najniže plate u visini od 395,00 KM je usaglašen u decembru 2016. godine. Sjednica će se održati u prostorijama Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske – III sprat.

Konferencija za novinare je predviđena u 15:30 časova – konferencijska sala u zgradi Vlade Republike Srpske – prizemlje.

Pogledajte vijest i na veb stranici Ekonomsko – socijalnog savjeta RS


Poslednje vijesti

Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka u posjeti preduzeću Vodovod Srbac

Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka u posjeti preduzeću Vodovod Srbac

Aktivnosti u sindikalnim organizacijama
Danas je na poziv predsjednika sindikalne organizacije Vodovod Srbac Milovana Dobrnjca kolektiv posjetio izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka Goran Savanović. Tema razgovora bio je tekst novog predloga Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti koji [opširnije]