Povećanje majskih plata za 10%

Povećanje majskih plata za 10%
Povećanje majskih plata za 10%

Zaposleni u obrazovanju, nauci, kulturi, upravi, javnim službama, pravosuđu i zdravstvu imaće uvećane plate za 10%, a nova cijena rada primjenjivaće se za obračun plata od maja mjeseca ove godine.

Predsjednici sindikata budžetskih i fondovskih korisnika danas su, u skladu za Zaključkom Vlade Republike Srpske, sa resornim ministrima u Vladi RS potisali odluku o utvrđivanju cijene rada.

Svoje potpise na ispregovaranu odluku o utvrđivanju cijene rada, kao rezultat socijalnog dijaloga sindikata i nadležnih ministarstava, stavili su predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS Branko Zelenović, predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite RS Nikola Crnčević i predsjednik Sindikata pravosuđa RS Siniša Petrović.

 


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!