Potpredsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Tane Peulić gost na 6. Kongresu Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH

Potpredsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Tane Peulić gost na 6. Kongresu Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH
Potpredsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Tane Peulić gost na 6. Kongresu Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH

Potpredsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Tane Peulić bio je gost na 6. Kongresu Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH.

Na kogresu je izabrano rukovodstvo ovog sindikata koje će ga predstavljati u periodu 2017 – 2021. godina. Za predsjednika sindikata izabran je Selvedin Šatorović iz Zenice, a za potpredsjednike Mirzet Pozderović iz Banovića i Filip Ćelar iz Livna