Potpisan kolektivni ugovor za zaposlene u komunalnim djelatnostima Republike Srpske

U Banjaluci je potpisan granski kolektivni ugovor za zaposlene u komunalnim djelatnostima
U Banjaluci je potpisan granski kolektivni ugovor za zaposlene u komunalnim djelatnostima

U Banjaluci je potpisan Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u komunalnim djelatnostima, na osnovu kojeg je minimalna cijena rada u ovom sektoru sa 125KM povećana na 140KM. Ugovor su potpisali predsjednica Sindikata građevinarstva i stambeno – komunalnih djelatnosti Republike Srpske, Dragana Vrabičić i predsjednik Udruženja poslodavaca komunalnih i uslužnih djelatnosti Republike Srpske, Milorad Zekić.

Potpisnici kažu da je riječ o prvom kolektivnom ugovoru potpisanom u oblasti privrede u Republici Srpskoj. Ovim ugovorom su, pored minimalne cijene rada, utvrđena i zagarantovana i ostala minimalna prava, kao što su primanja po osnovu regresa, toplog obroka, naknada u slučaju smrti, te zaštita na radu i drugo.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!