Posebni kolektivni ugovori za zaposlene u javnim službama i organima uprave produženi do juna 2022.godine

Posebni kolektivni ugovori za zaposlene u javnim službama i organima uprave produženi do juna 2022.godine
Posebni kolektivni ugovori za zaposlene u javnim službama i organima uprave produženi do juna 2022.godine

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o produženju roka za primjenu odredaba Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske i Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Republike Srpske,  do 30.6.2022. godine.

Odluka je donesena na zahtjev Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, koji je reprezentativan Sindikat u ovim oblastima, s obzirom da se nije mogao postići dogovor sa drugim Sindikatom koji djeluje u ovim oblastima, oko formiranja Odbora za pregovore, koji je pretpostavka za zaključivanje novih Posebnih kolektivnih ugovora.

Na ovaj način zaštićeni su svi radnici zaposleni u organima uprave i javnim službama i mogu ostvariti sva prava propisana Zakonom.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava