Poruka radnika Republike Srpske povodom 1. maja – Međunarodnog praznika rada u vrijeme pandemije izazvane virusom Covid 19

Poruka radnika Republike Srpske povodom 1. maja - Međunarodnog praznika rada u vrijeme pandemije izazvane virusom Covid 19
Poruka radnika Republike Srpske povodom 1. maja - Međunarodnog praznika rada u vrijeme pandemije izazvane virusom Covid 19

e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!