Podrška Međunarodnog sindikata građevinarstva, drvne industrije i šumarstva ( BWI ) Sindikatu šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske

Međunarodnog sindikata građevinarstva, drvne industrije i šumarstva ( BWI ) Sindikatu šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske
Međunarodnog sindikata građevinarstva, drvne industrije i šumarstva ( BWI ) Sindikatu šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske

Od početka 2017. godine rukovodstvo preduzeća JP „ Šume RS „ iz entiteta Republika Srpska u Bosni i Hercegovini narušavaju slobodu organizovanja sindikata i miješaju se u njegov rad. Direktor preduzeća Risto Marić je u više navrata pozivao direktore organizacionih jedinica preduzeća da razgovaraju o „ aktivnostima vezano za organizovanje sindikata „.

„ Ove aktivnosti predstavljaju direktno miješanje u slobodno i demokratsko djelovanje sindikata. Međunarodni sindikat građevinarstva, drvne industrije i šumarstva (BWI ) oštro protestvuje protiv aktivnosti rukovodstva JP „ Šume RS „, koje su u suprotnosti sa osnovnim standardima Međunarodne organizacije rada.“, rekao je Amber Yuson, generalni sekretar Međunarodnog sindikata građevinarstva, drvne industrije i šumarstva (BWI ).

Rukovodstvo preduzeća takođe podržava grupu radnika iz uprave preduzeća, kojima su na raspolaganje stavljena i službena vozila preduzeća.

Risto Marić, direktor JP „ Šume RS „ izazvao je veliko nezadovoljstvo radnika i vlasnika preduzeća iz oblasti šumarstva i prerade drveta zbog izvoza velike količine drvnih sortimenata iz Republike Srpske u Srbiju, preko privatnih kompanija koje gospodin Marić redovno snabdijeva najkvalitetnijim vrstama drvnih sortimenata.

Iznenađujuće je da se sve ovo dešava u javnom preduzeću, čiji je vlasnik Vlada Republike Srpske,

u preduzeću koje posjeduje FSC međunarodni standard iz oblasti šumarstva, koji se izdaje upravo na osnovu poštovanja Preporuka i Konvencija Međunarodne organizacije rada.

„Nastavićemo borbu protiv uplitanja rukovodstva JP „ Šume RS „ u poslove sindikata i za istinsku borbu za radnička prava kroz kolektivno pregovaranje koristeći sva sredstva dozvoljena zakonom“ , rekao je Vlado Pavlović, predsjednik Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske.

Pogledajte originalni članak na veb stranici Međunarodnog sindikata građevinarstva, drvne industrije i šumartva (BWI )


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!