Podrška Ekonomsko – socijalnog savjeta usvajanju budžeta i programa ekonomskih reformi, nema dogovora o najnižoj plati za 2019. godinu

Podrška Ekonomsko - socijalnog savjeta usvajanju budžeta i programa ekonomskih reformi, nema dogovora o najnižoj plati za 2019. godinu ( Foto RTRS )
Podrška Ekonomsko - socijalnog savjeta usvajanju budžeta i programa ekonomskih reformi, nema dogovora o najnižoj plati za 2019. godinu ( Foto RTRS )

Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske, koji čine predstavnici Vlade, Saveza sindikata i Unije udruženja poslodavaca, na današnjoj sjednici dao je punu podršku usvajanju republičkog budžeta za 2019. godinu, programa ekonomskih reformi za period 2019-2021. godina i izmjena Zakona o dječijoj zaštiti.

Socijalni partneri su razmatrali iznos najniže plate u Srpskoj, koja trenutno iznosi 440 KM ili 50 odsto prosječne, a ministar Đokić je rekao da će Vlada tek definisati svoj prijedlog minimalca za narednu godinu.

Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić rekla je da je njihov prijedlog da najniža plata bude povećana na 500 KM.

„Plate generalno moraju da budu povećane jer poslodavci treba da shvate da radnici nisu trošak već učestvuju u stvaranju dobiti preduzeća i rasta za Srpsku“, rekla je Mišićeva.

Ona je naglasila da je Vlada ove godine iz svojih prihoda od bruto plata radnika vanredno povećala zarade za 30 KM svim radnicima u Srpskoj.

„To je povećano na osnovu odricanja Vlade od vlastitog prihoda iz budžeta. To nisu izdvojili poslodavci“, ocijenila je Mišićeva.

Ona je rekla da u realnom sektoru dominiraju plate od 450 do 600 KM, te da poslodavci moraju jedan dio dobiti uložiti u povećanje plata radnika kako bi ih zadržali u Srpskoj.

„Vlada treba da se odredi prema našem zahtjevu i da 26. decembra nastavimo razgovore o utvrđivanju iznosa povećanja najniže plate u Srpskoj“, poručila je Mišićeva.

Kada je riječ o budžetu Srpske za narednu godinu, Mišićeva je rekla da Sindikat pozdravlja korake na izjednačavanju plata radnika u obrazovanju sa ostalim budžetskim korisnicima.

„Budžet je prihvatljiv, izuzev stavke koja se odnosi na lična primanja u bruto iznosu za radnike zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Sutra imamo sastanak sa predstavnicima Vlade kako bi se našlo rješenje za uniformisana lica u MUP-u Srpske u skladu sa zahtjevom sindikata MUP-a da se povećaju plate pomenutim licima u skladu sa zakonom“, rekla je Mišićeva.

Kada je riječ o ekonomskim reformama, Mišićeva je navela da Sindikat, poslodavci i Vlada, nakon usvajanja ključnih dokumenata, treba da aktivno učestvuju u implementaciji i realizaciji pomenutih reformi kako bi se tačno znalo ko, kada i šta treba da uradi.

„Ako toga ne bude nećemo imati očekivane rezultate“, istakla je Mišićeva i dodala da su na tom planu potrebne izmjene zakona o radu, zapošljavanju, udruženjima i fondacijama, kao i reforme Inspektorata i Zavoda za zapošljavanje.

Ona je dodala da neodložno treba riješiti probleme dugovanja prema zdravstvenim radnicima i njihovih plata, kako bi se ti kadrovi zadržali u Srpskoj.

Član Skupštine Unije udruženja poslodavaca Srpske Saša Trivić istakao je da rast najniže plate treba da bude proporcionalan povećavanju svih plata.

On je dodao da je zahtjev Saveza sindikata da najniža plata iznosi 500 KM apsolutno neprihvatljiv za poslodavce, napomenuvši da je ove godine već donesena odluka o povećanju minimalca na 440 KM.

Prilog RTRS


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!