Podnesena Inicijativa Ustavnom sudu u vezi sa Odlukama Sindikata uprave Republike Srpske

Podnesena Inicijativa Ustavnom sudu u vezi sa Odlukama Sindikata uprave Republike Srpske
Podnesena Inicijativa Ustavnom sudu u vezi sa Odlukama Sindikata uprave Republike Srpske

Savez sindikata Republike Srpske je podnio inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluka Sindikata uprave Republike Srpske o prikupljanju članarine i njenoj raspodjeli i Odluke o istupanju Sindikata uprave Republike Srpske iz Saveza sindikata Republike Srpske, koje su objavljene u „Službenom glasniku Republike Srpske „ broj: 19/18 od 06.03.2018.godine.

Inicijativa je zavedena u Ustavnom sudu pod brojem U-28/18 od 22.03.2018.godine.

Odluka o prikupljanju i raspodjeli članarine je između ostalog neustavna i nezakonita iz razloga što je u „Službenom glasniku Republike Srpske“ objavljena 06.03.2018.godine, a u Odluci se navodi da se primjenjuje od 01.03.2018.godine. Odluke i drugi pravni akti mogu stupiti na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“,  odnosno najranije 14.03.2018.godine.

Prema tome, Odluka je u suprotnosti sa članom 110 stav.1 Ustava Republike Srpske, kojim je propisano da akti ne mogu imati retroaktivno dejstvo.

Dokumente možete preuzeti na linkovima ispod

Dopis SSRS sindikalnim organizacijama iz oblasti uprave, lokalne samouprave i javnih službi, gradonačelnicima, načelnicima i direktorima, šefovima računovodstva

Inicijativa Saveza sindikata Republike Srpske Ustavnom sudu Republike Srpske