Počeli pregovori o povećanju plata zaposlenih u oblasti pravosuđa

Počeli pregovori o povećanju plata zaposlenih u oblasti pravosuđa
Počeli pregovori o povećanju plata zaposlenih u oblasti pravosuđa

Predsjednik Sindikata pravosuđa Republike Srpske Siniša Petrović i ministar pravde u Vladi Republike Srpske Anton Kasipović razgovarali su danas u Banjoj Luci o stvaranju uslova za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u institucijama pravosuđa u Republici Srpskoj.

Na sastanku je bilo riječi o korekciji plata, koja bi se mogla realizovati u  2020. godini, na osnovu politike Vlade Republike Srpske, uspješne saradnje i konstantnih pregovora koji su se vodili između resornog ministarstva i granskog sindikata.

Uz zahvalnost Sindikata pravosuđa na naporima koji se čine za poboljšanje statusa zaposlenih u pravosuđu, iznesen je stav prema kojem Sindikat pravosuđa smatra da je neophodno korigovati plate za zaposlene prema sljedećem iznosu:

  • 20 odsto za nekvalifikovane (NK), kvalifikovane (KV), i visokokvalifikovane (VKV) radnike,
  • 15 odsto za radnika sa srednjom stručnom spremom (SSS), i višom  stručnom spremom (VŠS),
  • kao i 10 odsto za radnike sa visokom stručnom spremom (VSS).

Zajednički je ocijenjeno da treba tražiti da korekcija plata, u procentu koji bude moguć, stupi na snagu početkom naredne godine.

Vlada Republike Srpske će razmatrati mogućnosti za poboljšanje materijalnog statusa za zaposlene u pravosuđu Republike Srpske.