Plenarna sjednica Regionalnog sindikalnog savjeta “ Solidarnost „

Plenarna sjednica Regionalnog sindikalnog savjeta " Solidarnost "
Plenarna sjednica Regionalnog sindikalnog savjeta " Solidarnost "

Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić, učestvovala je u radu plenarne sjednice Regionalnog sindikalnog savjeta „Solidarnost“ koja se održala u Sarajevu 9.jula 2017. godine. Glavna tema jučerašnje sjednice bio je socijalni dijalog, odnosno rad ekonomsko-socijalnih savjeta zemalja bivše Jugoslavije čije sindikalne centrale su i članice ovog Savjeta, izvještaji radnih grupa za radno zakonodavstvo, bezbjednost i zaštitu zdravlja na radu, komunikacije i rad mladih. Pored predsjednice Mišić, u radu sjednice su učestvovali i Tane Peulić, predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva RS i članovi Aktiva mladih Saveza sindikata RS.

Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava