Plenarna sjednica Regionalnog sindikalnog savjeta „Solidarnost“ Beograd, 4. oktobar 2018.godine

Plenarna sjednica Regionalnog sindikalnog savjeta „Solidarnost“ Beograd, 4. oktobar 2018.godine
Plenarna sjednica Regionalnog sindikalnog savjeta „Solidarnost“ Beograd, 4. oktobar 2018.godine

Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić i generalni sekretar Saveza sindikata RS, Goran Stanković,  učestvuju u radu plenarne sjednice Regionalnog sindikalnog savjeta „Solidarnost“.

Sjednicu organizuje UGS Nezavisnost koji ove godine predsjedava Savjetom.

U fokusu ove sjednice su prioriteti Savjeta u okvirima Međunarodne konfederacije sindikata i Evropske konfederacije sindikata, posebno uoči kongresa obe ove organizacije koji će se održati u decembru ove godine .

Regionalni sindikalni savjet „Solidarnost“ je osnovan 2011. godine u Ljubljani i okuplja devet reprezentativnih sindikalnih centrala iz zemalja bivše Jugoslavije.