PERC sastanak službenika za komunikacije iz članica u regionima jugoistočne Evrope i novih nezavisnih zemalja ( NIS ), Beograd, 4 – 6 juni 2018. godine

PERC sastanak službenika za komunikacije iz članica u regionima jugoistočne Evrope i novih nezavisnih zemalja ( NIS ), Beograd, 4 - 6 juni 2018. godine
PERC sastanak službenika za komunikacije iz članica u regionima jugoistočne Evrope i novih nezavisnih zemalja ( NIS ), Beograd, 4 - 6 juni 2018. godine

U Beogradu je u periodu od 4 – 6 juna održan sastanak službenika za komunikacije iz članica u regionima jugoistočne Evrope i novih nezavisnih zemalja ( NIS ). Sastanku je prisustvovalo 30 učesnika.

Teme sastanka su bile vezane za sindikalne strateške ciljeve i kampanje, internu sindikalnu komunikaciju te prisustvo sindikata na društvenim mrežama. Takođe, bilo je riječi i o daljim aktivnostima mreže za komunikaciju i planovima za sledeću godinu.

Savez sindikata Republike Srpske je predstavljao Milan Jovanović.