Ostvari svoja prava uz pomoć Saveza sindikata Republike Srpske

Ostvari svoja prava uz pomoć Saveza sindikata Republike Srpske
Ostvari svoja prava uz pomoć Saveza sindikata Republike Srpske

Sindikalni advokat iz Regionalnog sindikalnog centra Doboj, inače pravnik i zaposlenik Saveza sindikata Reublike Srpske, pred Osnovnim sudom u Doboju dobio je  samo  u ovom mjesecu dvije sudske presude u korist radnika. Nakon što su naši članovi odlučili da tuže poslodavca zbog kršenja njihovih radničkih prava, obratitili su se Službi za besplatnu pravnu pomoć koja djeluje u okviru Saveza sindikata RS, a zastupao ih je naš pravnik. Posljednje presude u korist radnika su još jedan dokaz da se kapital sa kojim raspolaže Savez sindikata RS, a na korist radnika, članova naših granskih sindikata treba koristiti u punom kapacitetu. Podsjećamo, članstvom u sindikat radnici, naši članovi, imaju potpuno besplatnu pravnu zaštitu i to je siguran i ispravan put kojim se mogu boriti za svoja radnička prava, a u tome će im pomoći pravnici zaposleni u Savezu sindikata Republike Srpske. Naši pravnici svojim predanim radom garantuju da će svako uskraćeno pravo za koje se Savez sindikata RS izborio, ukoliko poslodavac ne poštuje zakon, sudskim putem biti dobijeno, jer svako pravo, koje sleduje svakom radniku u Srpskoj po zakonu,  mora biti u potpunosti konzumirano.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!