Održane konsultacije predstavnika Saveza sindikate Republike Srpske sa mandatarom za sastav Vlade Republike Srpske

Održane konsultacije predstavnika Saveza sindikate Republike Srpske sa mandatarom za sastav Vlade Republike Srpske
Održane konsultacije predstavnika Saveza sindikate Republike Srpske sa mandatarom za sastav Vlade Republike Srpske

Na poziv mandatara za sastav nove Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića,  29.11.2022. godine održane su konsultacije delegacije Saveza sindikata Republike Srpske  i mandatara  za sastav nove Vlade Republike Srpske.

Ispred Saveza sindikata Republike Srpske konsultacijama su prisustvovali predsjednica Ranka Mišić, potpredsjednik Saveza za privredne sindikate Danko Ružičić, potpredsjednik Saveza za sindikate budžetskih korisnika  Dragan Gnjatić i generalni sekretar Saveza Goran Stanković.

Predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske upoznali su mandatara sa zahtjevima i prijedlozima globalnih mjera koje je Savez sindikata uputio Vladi Republike Srpske za Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2023-2025. godina, koje se odnose na:

  • Zaključivanje Opšteg kolektivnog ugovora,
  • Utvrđivanje novog Sistema plata u Republici Srpskoj,
  • Povećanje iznosa najniže plate u Republici Srpskoj ,
  • Reorganizaciju Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske,
  • Jačanje i reformu Republičkog inspektorata rada,

a sve u cilju poboljšanja materijalnog položaja radnika, boljeg poštivanja radničkih prava, te suzbijanja „sive ekonomije“. Naši zahtjevi trebaju naći  mjesto u ekspozeu mandatara, ali i u programu rada Vlade Republike Srpske.

Konsatovano je da je najbolji način za uređenje Sistema plata u Republici Srpskoj zaključivanje Opšteg kolektivnog ugovora kojim bi se utvrdio iznos najniže plate po stručnim spremama, a u skladu sa aktom o sistematizaciji radnih mjesta kod poslodavca. Na taj način obračunali bi se i  sa „sivom zonom“ i davanjem dijela plate u koverti, što bi trebali podržati i svi savjesni poslodavci, jer bi se tako smanjila nelojalna konkurencija i istovremeno  povećali budžetski prihodi i unaprijedio položaj zaposlenih.

Mandatar za sastav Vlade Radovan Višković dao je podršku zahtjevima Saveza sindikata i naglasio da će jedan od prioriteta buduće Vlade biti zaključivanje Opšteg kolektivnog ugovora koji bi dodatno poboljšao položaj zaposlenih u Republici Srpskoj, da će nova Vlada aktivno raditi na suzbijanju „sive ekonomije“ kao i na pronalaženju kvalitetnih socijalnih politika, što uključuje i izradu takozvane socijalne karte.

Takođe, madnadtar Radovan Višković je  istakao da će iznos najniže plate u Republici Srpskoj za 2023. godinu biti povećan.

Buduća Vlada i Savez sindikata Republike Srpske će i u narednom periodu putem socijalnog dijaloga raditi na kreiranju zakonskih rješenja i mjera, a sve u cilju unapređenja materijalnog položaja svih radnika u Republici Srpskoj.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!