Održana konstituirajuća sjednica sindikalnog odbora EFT Rudnik i termoelektrana Stanari

Održana konstituirajuća sjednica sindikalnog odbora EFT Rudnik i termoelektrana Stanari
Održana konstituirajuća sjednica sindikalnog odbora EFT Rudnik i termoelektrana Stanari

Dana, 15. 04. 2021. godine održana je konstituirajuća sjednica Sindikalnog odbora EFT Rudnik i termoelektrana Stanari. Sjednici je prisustvovao Tane Peulić predsjednik granskog Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske.

Na sastanku su novoizabrani članovi sindikalnog odbora razgovarali o stanju u sindikalnoj organizaciji i načinu unapređenja rada u narednom periodu. Peulić je informisao prisutne o ​​unutrašnjoj organizaciji Saveza sindikata Republike Srpske i pravima koja svaki član sindikata može ostvariti putem službe za besplatnu pravnu pomoć Saveza sindikata RS i pozvao sve prisutne na jedinstvo i jačanje sindikalnih organizacija jer samo jedinstveni i jaki mogu ostvariti svoja prava.

Nakon rasprave vršio se  izbor predsjednika sindikalne organizacije.Bila su dva kandidata, sindikalni odbor je donio odluku da vrši izbor aklamacijom. Nakon glasanja izabran je kandidat Siniša Ristić.

Nakon izvršenog izbora, Sindikalni odbor je zaključio da se u narednih 15 dana pripremi i održi sastanak odbora kome bi prisustvovao i predsjednik granskog sindikata gdje bi se raspravljalo o svim spornim pitanjima te donio  jedinstveni zaključak koji bi bio upućen direktoru na rješavanje.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava