Održan VII Kongres Saveza sindikata Republike Srpske – IMAM PRAVO VIŠE, ČLAN SAM SINDIKATA

Održan VII Kongres Saveza sindikata Republike Srpske – IMAM PRAVO VIŠE, ČLAN SAM SINDIKATA
Održan VII Kongres Saveza sindikata Republike Srpske – IMAM PRAVO VIŠE, ČLAN SAM SINDIKATA

U Tesliću je 1.7.2021.godine održan VII Kongres Saveza sindikata Republike Srpske, pod sloganom IMAM PRAVO VIŠE, ČLAN SAM SINDIKATA, na kojem je izabrano novo rukovodstvo Saveza. Kongresu je prisustvovalo 78 delegata iz 15 granskih sindikata, sa područja cijele Republike Srpske. Usvojen je Program rada za period juli 2021-juli 2025. godine, Rezolucije o sistemu plata u RS i o benefitima člana sindikata, izabrano je Predsjedništvo Saveza sindikata RS, kao i članovi Statutarne komisije i Nadzornog odbora. Delegati VII Kongresa podršku na mjesto predsjednika Saveza sindikata Republike Srpske dali su Ranki Mišić, a za generalnog sekretara Saveza izabran je Goran Stanković.

Aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u narednom četvorogodišnjem periodu biće usmjerene na postizanje osnovnih ciljeva: Razvoj i unapređenje socijalnog dijaloga, a odnosi se na Sistem plata u RS i Kolektivno pregovaranje, zatim Zakonodavne i Strateške aktivnosti, Očuvanje i poboljšanje ekonomsko-socijalnog položaja radnika i smanjenje emigracije radne snage i Jačanje kapaciteta i uslova rada sindikata, kao i Sindikalno osposobljavanje i informisanje.

Usvojena je Rezolucija o sistemu plata u Republici Srpskoj, koja predviđa rad na posebnim zakonskim propisima, jer način utvrđivanja i visine plate nije potpuno i jasno određen. Iako se plata prema Ustavu Republike Srpske utvrđuje samo Zakonom i Kolektivnim ugovorom, u praksi se obračun i visina plate utvrđuju Pravilnikom o radu i drugim opštim aktima poslodavaca, te Ugovorom o radu, a nisu jasno definisani ni elementi osnovne plate i pojma radnog učinka. Zbog svega navedenog, Savez sindikata RS će u narednom periodu, između ostalog, tražiti izmjene zakonskih i podzakonskih propisa kojima će se utvrditi novi sistem plata u RS, da se plata može utvrđivati isključivo Zakonom i Kolektivnim ugovorom.

Rezolucijom o benefitima člana sindikata, koja je takođe usvojena na VII Kongresu, Savez sindikata RS tražiće da se nova prava ili povećan obim prava u odnosu na zakonske propise, a za koji se izbori Sindikat u Kolektivnom ugovoru, odnose isključivo na članove Sindikata. Svaki radnik ima pravo izbora da donese odluku da li će postati član Sindikata, tako i Sindikat mora imati pravo da se svi benefiti, koje ugovori ili ostvari, odnose samo na članove Sindikata.

Delegati su izabrali i nove članove Predsjedništva Saveza sindikata RS. U skladu sa Statutom Saveza sindikata Republike Srpske, Predsjedništvo broji 17 članova i to 15 članova koji se biraju na osnovu prijedloga granskih sindikata koji djeluju u okviru Saveza sindikata Republike Srpske, te predsjednik i generalni sekretar Saveza sindikata RS, po funkciji. Članovi Predsjedništva Saveza sindikata su: Ranka Mišić – predsjednica Saveza sindikata RS, Goran Stanković – generalni sekretar Saveza, Dragana Vrabičić – predsjednica Sindikata radnika građevinarstva  i stambeno komunalnih  djelatnosti RS, Kosta  Bundalo – predsjednik Sindikata radnika Telekomunikacija RS, Dragan  Gnjatić – predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS, Nebojša  Đokić -predsjednik Sindikata saobraćaja i veza RS, Anica  Jondić – predsjednica Sindikata radnika unutrašnjih  poslova  RS, Radenko Smiljanić – predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva RS, Branko Zelenović – predsjednik Sindikata lokalne samouprave, uprave  i javnih službi RS, Nikola  Crnčević – predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne  zaštite RS, Velimir Rudić – predsjednik Sindikata poljoprivrede i prehrambene  industrije RS, Vlado Pavlović – predsjednik Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS, Nikola  Šobat – predsjednik Sindikata medija i grafičara RS, Selena Ratković – predsjednica Sindikata finansijskih organizacija RS, Goran Savanović – predsjednik Sindikata trgovine, turizma, ugostiteljstva i uslužnih djelatnosti RS, Siniša  Petrović – predsjednik Sindikata pravosuđa RS i Danko Ružičić – predsjednik Sindikata tekstila, kože i obuće RS.

Među organima Saveza sindikata Republike Srpske je i Statutarna komisija, koja se sastoji od pet članova. Članovi Statutarne komisije, za mandatni period 2021 – 2025.  godina su:  Gojko Pavlović iz Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS – zaposlen u Poreskoj upravi RS, Dimitrije Ćeranić iz Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS – zaposlen na Pravnom fakultetu Univerzita u Istočno Sarajevo, Slavena Jurišić  iz Sindikata zdravstva i socijalne zaštite RS – zaposlena na Univerzitetkom kliničkom centru Banja Luka, Milan Antić iz Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS – zaposlen u Šumskom gazdinstvu  ,,Panos,, Višegrad i Čedo Radičić iz Sindikata radnika unutrašnjih poslova RS – zaposlen u Policijskoj upravi Mrkonjić Grad.

Članovi Nadzornog odbora, koji takođe broji pet članova, za mandatni period 2021 – 2025. godina su: Milena Todorović iz Sindikata finansijskih organizacija RS – zaposlena u NLB banci – Banja Luka, Darija Tešić iz Sindikata metalske industrije i rudarstva RS – zaposlena u Tehničkom remontu Bratunac, Miroslav Vujić iz Sindikata radnika Telekomunikacija RS –  zaposlen u M:tel – Bijeljina, Gordana Jagodić iz Sindikata saobraćaja i veza RS – zaposlena u Poštama Srpske – Banja Luka i Mara Miličević iz Sindikata pravosuđa RS – zaposlena u Okružnom javnom tužilaštvu – Doboj.

Savez sindikata Republike Srpske je na Kongresu pokazao jedinstvo, ozbiljnost, odgovornost i spremnost da u narednom periodu radi i više i jače i bolje u korist radnika, svojih članova.

VII Kongresu Saveza sindikata RS u Tesliću, prisustvovali su predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković, pomoćnik ministra rada i boračko – invalidske zaštite u Vladi Republike Srpske Mira Vasić, predsjednici Saveza sindikata iz Srbije, Hrvatske i Makedonije, predstavnici Saveza Samostalnih sindikata FBiH, te predstavnica Međunarodne Konfederacije sindikata i panevropskog regionalnog savjeta jugoistočne Evrope.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!