Održan sastanak sindikalnog odbora UNIS “ Fabrika cijevi “ a.d. Derventa

Održan sastanak sindikalnog odbora UNIS " Fabrika cijevi " a.d. Derventa
Održan sastanak sindikalnog odbora UNIS " Fabrika cijevi " a.d. Derventa

Dana 24. 10. 2017. godine u Derventi je održan sastanak sindikalnog odbora UNIS “ Fabrika cijevi “ a.d. Derventa. Sastanku je prisustvovao i predsjednik sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske, Tane Peulić.

Na sastanku je razgovarano o sprovođenju odredaba Protokola koji je potpisan sa vlasnikom kapitala i konstatovano je sledeće:

  1. Da se potpisani protokol djelimično izvršava po utvrđenoj dinamici i da sindikalni odbor podržava u potpunosti napore vlasnika kapitala i menadžmenta preduzeće na obezbjeđivanju uposlenosti kapaciteta u narednom periodu, kako bi se pokrili svi troškovi poslovanja i isplata bruto plata zaposlenim radnicima.
  2. Sindikalni odbor traži od poslodavca da u što kraćem roku izvrši uplatu neuplaćenih obaveza na plate kako bi se obezbjedila zdravstvena zaštita za sve zaposlene radnike.

Predsjednik sindikata metalske industrije i rudarstva RS, Tane Peulić, je izrazio uvjerenje u bolju budućnost fabrike i pozvao sve radnike da ulože zajednički napor i strpljenje kako bi se poslodavcu pomoglo da sprovede sve mjere na obezbjeđivanju dovoljnog obima posla i repromaterijala za kontinuiranu proizvodnju.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava