Održan sastanak sindikalnog odbora i rukovodstva fabrike UNIS – Fabrika cijevi a.d. Derventa

Održan sastanak sindikalnog odbora i rukovodstva fabrike UNIS - Fabrika cijevi a.d. Derventa
Održan sastanak sindikalnog odbora i rukovodstva fabrike UNIS - Fabrika cijevi a.d. Derventa
Zapisnik sa sastanka ( strana 1 )
Zapisnik sa sastanka ( strana 1 )
Zapisnik sa sastanka ( strana 2 )
Zapisnik sa sastanka ( strana 2 )

Zapisnik sa satanka ( .pdf )


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!