Održan sastanak sindikalnog odbora ALUMINA Zvornik

Održan sastanak sindikalnog odbora ALUMINA Zvornik

Dana 28.09.2017. godine održan je sastanak sindikalnog odbora “ ALUMINA “ Zvornik kojem je prisustvovao Tane Peulić, Predsjednik granskog sindikata metalske industrije i rudarstva RS.
Na sastanku je razgovarano o stanju u preduzeću, poštivanju prava radnika i primjeni odredaba kolektivnog ugovora. Zaključeno je da se uputi zahtjev poslodavcu za održavanje pregovora vezano za povećanje cijene rada za naredni period, dogovor oko rješavanja statusa radnika sa posebnim uslovima rada i drugo.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!