Odmazda nad sindikalcima pod plaštom korone u „NOVA DIPO“ d.o.o. Gornji Podgradci

Odmazda nad sindikalcima pod plaštom korone u „NOVA DIPO“ d.o.o Gornji Podgradci
Odmazda nad sindikalcima pod plaštom korone u „NOVA DIPO“ d.o.o Gornji Podgradci

Preduzeće  „Drvna industrija Podgradci“, koje, nakon privatizacije 2008. godine, dobija naziv „NOVA DIPO“, je jedino preduzeće u oblasti industrijske prerade drveta na području Republike Srpske i BiH koje postoji već 156 godina.

Preduzeće zapošljava oko 300 radnika i usluge koje vrši jesu proizvodnja namještaja, kao i izrada parketa i rezane građe.

Kako tvrde u kompaniji, uspješno posluju dugi niz godina zahvaljujući težnji da se postigne i održi visok kvalitet finalnih proizvoda koje preduzeće nudi svojim kupcima. Ističu da kompanija posjeduje čvrst stav u pogledu stalnog usavršavanja, kako samog procesa proizvodnje, tako i radnika.

Da nije sve kako je predstavljeno, dokazuju otkazi ugovora o radu članovima Sindikata.

Radnici „Nova Dipo“ d.o.o. Gornji Podgradci su, zbog iscrpljujućih uslova rada  i loših standarda zdravlja, bezbjednosti i zaštite na radu, početkom 2020. godine, osnovali sindikalnu organizaciju u sastavu Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, u cilju poboljšanja i zaštite svojih zakonom zagarantovanih prava. Ova njihova odluka uznemirila je rukovodstvo kompanije i od tada kreće odmazda prema sindikalcima, a sve pod izgovorom smanjenog obima posla zbog novonastale situacije izazvane korona virusom.

Članovi Sindikalnog odbora, zajedno sa predsjednikom sindikalne organizacije su poslani na „čekanje“ i od marta mjeseca 2020. godine više nikada nisu ušli u firmu. Za to vrijeme, na njihovim radnim mjestima radili su radnici kojima su produžavani ugovori o radu, zapošljavani su i novi radnici, a potrebe za radom članova Sindikata nije bilo, iako su to radnici koji imaju dugogodišnje iskustvo u ovom poslu.

Kako ističu članovi Sindikata, ovo je firma koja ne priznaje dobrog, poštenog i vrijednog radnika, samo zato što je član Sindikata, te je poslodavac 18.1.2021. godine,  otkazao ugovore o radu, odnosno proglasio za tehnološki višak odbor Sindikata i još 21 radnika, iako su to radnici koji rade 25-30 godina, djeca poginulih boraca, radnici koji su se isticali svojim radom i u svakom momentu bili na raspolaganju poslodavcu.

Napominju da poslodavac nije izmirio obaveze uplate poreza i doprinosa u zadnje dvije godine prema radnicima, iako je otkazao ugovore o radu, tako da su ovi radnici ostali uskraćeni za  svoja prava za vrijeme nezaposlenosti.

Nažalost, sindikalci nisu dobili ni zaštitu od strane državnih organa jer, kako kažu, i pored posjete Inspekcije i obraćanja Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova, stanje u kompaniji se nije promjenilo.

Sve ovo nije zastrašilo ove hrabre sindikalce koji neće odustati u svojoj borbi i koji će zajedno sa svojim granskim sindikatom uključiti međunarodne organizacije  kako bi istrajali u zaštiti svojih prava i sačuvali dostojanstvo radnika u Republici Srpskoj.

Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske zatražiće od Međunarodne organizacije građevinarstva, drvne industrije i šumarstva (BWI) čiji je dugogodišnji član, i od Odbora FSC standarda da se uključi u rješavanje ovih problema jer je ovo direktno kršenje radničkih i sindikalnih prava zagarantovanih konvencijama Međunarodne organizacije rada, kao i kršenje standarda FSC na osnovu kojih im se mogu oduzeti prava na sertifikaciju.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava