“ Očekujemo uskoro zaključivanje Opšteg kolektivnog ugovora “ , Četvrta posebna sjednica Predsjedništva SSRS posvećena 1. maju Međunarodnom prazniku rada

posvećena 1. maju Međunarodnom prazniku rada
posvećena 1. maju Međunarodnom prazniku rada

U Domu sindikata u Banjaluci, danas je održana  Četvrta posebna sjednica Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske,  koja je bila posvećena 1.  maju Međunarodnom prazniku rada i aktivnostima oko zaključivanja Opšteg kolektivnog ugovora.

Sjednici je  prisustvovao i aktivno učestvovao u njenom radu, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović.

Predsjednici granskih sindikata, članovi Predsjedništva su ministru Savanoviću iznijeli probleme sa kojima se danas u Srpskoj susreću radnici, te naglasili da se anarahija i kršenje prava iz rada od strane nesavjesnih poslodavaca hitno mora prekinuti a uslov za to je hitno potpisivanje Opšteg kolektivnog ugovora za Republiku Srpsku i  posebnih kolektivnih ugovora u privredi.

Sjednici je prisustvovao i aktivno učestvovao u njenom radu, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović
Sjednici je prisustvovao i aktivno učestvovao u njenom radu, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović

Konstatovano  je da je  da je krajnje vrijeme da se što prije za radnike u privredi  potpiše ovaj dokument, sa čime se u potpunosti složio i ministar Savanović.

Zaključeno je da odmah poslije potpisivanja Opšteg kolektivnog ugovora, treba krenuti u proces usaglaašavanja i potpisivanja posebnih granskih kolektivnih ugovora, jer  je to  jedini način da se definišu i zaštite prava iz rada radnika u privatnim  preduzećima, odnosno u takozvanom realnom sektoru.

Vlada će učiniti  sve da se zaštite prava radnika, jer su upravo radnici kroz minuli rad i kroz svoj nemjerljiv doprinosa  u stvaranju Republike Srpske to svakako zaslužili,, poručio je ministar Savanović. Svi posebni kolektivni ugovori, odnosiće se na preduzeća i poslodavce u Srpskoj.

Svim članovima sindikata, svim radnicima i građanima Republike Srpske, Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske čestita 1. maj, Međunarodni praznik rada.


Poslednje vijesti

Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka u posjeti preduzeću Vodovod Srbac

Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka u posjeti preduzeću Vodovod Srbac

Aktivnosti u sindikalnim organizacijama
Danas je na poziv predsjednika sindikalne organizacije Vodovod Srbac Milovana Dobrnjca kolektiv posjetio izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka Goran Savanović. Tema razgovora bio je tekst novog predloga Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti koji [opširnije]