“ Očekujemo uskoro zaključivanje Opšteg kolektivnog ugovora “ , Četvrta posebna sjednica Predsjedništva SSRS posvećena 1. maju Međunarodnom prazniku rada

posvećena 1. maju Međunarodnom prazniku rada
posvećena 1. maju Međunarodnom prazniku rada

U Domu sindikata u Banjaluci, danas je održana  Četvrta posebna sjednica Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske,  koja je bila posvećena 1.  maju Međunarodnom prazniku rada i aktivnostima oko zaključivanja Opšteg kolektivnog ugovora.

Sjednici je  prisustvovao i aktivno učestvovao u njenom radu, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović.

Predsjednici granskih sindikata, članovi Predsjedništva su ministru Savanoviću iznijeli probleme sa kojima se danas u Srpskoj susreću radnici, te naglasili da se anarahija i kršenje prava iz rada od strane nesavjesnih poslodavaca hitno mora prekinuti a uslov za to je hitno potpisivanje Opšteg kolektivnog ugovora za Republiku Srpsku i  posebnih kolektivnih ugovora u privredi.

Sjednici je prisustvovao i aktivno učestvovao u njenom radu, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović
Sjednici je prisustvovao i aktivno učestvovao u njenom radu, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović

Konstatovano  je da je  da je krajnje vrijeme da se što prije za radnike u privredi  potpiše ovaj dokument, sa čime se u potpunosti složio i ministar Savanović.

Zaključeno je da odmah poslije potpisivanja Opšteg kolektivnog ugovora, treba krenuti u proces usaglaašavanja i potpisivanja posebnih granskih kolektivnih ugovora, jer  je to  jedini način da se definišu i zaštite prava iz rada radnika u privatnim  preduzećima, odnosno u takozvanom realnom sektoru.

Vlada će učiniti  sve da se zaštite prava radnika, jer su upravo radnici kroz minuli rad i kroz svoj nemjerljiv doprinosa  u stvaranju Republike Srpske to svakako zaslužili,, poručio je ministar Savanović. Svi posebni kolektivni ugovori, odnosiće se na preduzeća i poslodavce u Srpskoj.

Svim članovima sindikata, svim radnicima i građanima Republike Srpske, Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske čestita 1. maj, Međunarodni praznik rada.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava