Obračun i isplata najniže plate

Obračun i isplata najniže plate
Obračun i isplata najniže plate

Nakon upornog i intenzivnog rada Saveza sindikata Republike Srpske, usvojene su izmjene i dopune Zakona o radu, koje se primjenjuju od 01. januara 2022. godine. Izmjenama i dopunama Zakona o radu izričito je  propisano da se najniža plata,  koja se isplaćuje radniku, uvećava po osnovu radnog staža .

Na ovaj način, otklonjene su ranije nedoumice u pogledu primjene instituta najniže plate, te onemogućene dalje zloupotrebe od strane poslodavaca, na koje je Savez sindikata Republike Srpske  argumentovano ukazivao , tražeći od nadležnih organa zauzimanje zvaničnih stavova po pitanju sadržaja najniže plate . Sada je na jasan i nedvosmislen način utvrđena obaveza poslodavca da radniku, utvrđeni iznos najniže plate, uveća po osnovu radnog staža.

Odlukom Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 01/22), najniža plata u Republici Srpskoj za 2022. godinu utvrđena je u visini od 590,00 KM u neto iznosu, a ista se primjenjuje od 01. januara 2022. godine .

Primjenom nove zakonske regulative, radniku koji, na primjer, ima navršenih 20 godina radnog staža, a kojem iznos plate za najjednostavniji rad i puno radno vrijeme ne prelazi utvrđeni iznos najniže plate, poslodavac je dužan isplatiti najnižu platu u iznosu od 590,00 KM uvećanu najmanje za 6% (uvećanje od najmanje 0,3% za svaku navršenu godinu radnog staža), što iznosi 625,40 KM . Na ovaj način, ispravlja se dugogodišnja nepravda prema radnicima koji primaju najnižu platu, posebno u privrednim djelatnostima .

Najniža plata isplaćuje se za puno radno vrijeme i prosječno ostvarene rezultate rada, koji čine osnovnu platu radnika . Shodno tome, na iznos najniže plate, osim uvećanja plate po osnovu radnog staža, moraju se obračunati i isplatiti i sva druga zakonska uvećanja plate po osnovu radnog učinka, prekovremenog rada, rada noću, rada na dane državnih i drugih praznika u koje se po zakonu ne radi, otežanih/posebnih uslova rada, kao i druga primanja po osnovu rada, a koja obuhvataju troškove toplog obroka i troškove prevoza .

Savez sindikata Republike Srpske, kao institucija koja zastupa i štiti interese svojih članova, ostaje i dalje kod ranije zauzetog stava da, institut najniže plate predstavlja zaštitnu kategoriju, koja se primjenjuje samo kod isplate plate za NK radnike, čija plata za najjednostavniji rad i puno radno vrijeme ne prelazi utvrđeni iznos najniže plate i kao privremena mjera, kad preduzeće zapadne u ekonomske poteškoće . Isplata najniže plate radnicima koji obavljaju složenije poslove (KV, SSS, VSS) predstavljala bi njenu zloupotrebu .

Savez sindikata Republike Srpske poziva sve radnike – članove sindikata da prijave svaku vrstu eventualne zloupotrebe obračuna i isplate najniže plate (isplata najniže plate u manjem iznosu, neobračunavanje minulog rada i drugih naknada koje pripadaju radniku, isplata najniže plate KV, SSS ili VSS radnicima), kako bi zaštitili njihova prava preko Službi Saveza sindikata Republike Srpske, koje stoje na raspolaganju svim našim članovima .

Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2022. godinu (Sl. Gl. 01/22 11.01.2022. godine)

PREDSJEDNICA

Ranka Mišić s.r.


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!