Novi direktor Kancelarije Međunarodne organizacije rada iz Budimpešte u posjeti Savezu sindikata Republike Srpske

Novi direktor Kancelarije Međunarodne organizacije rada iz Budimpešte u posjeti Savezu sindikata Republike Srpske
Novi direktor Kancelarije Međunarodne organizacije rada iz Budimpešte u posjeti Savezu sindikata Republike Srpske

Generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske, Goran Stanković, sastao se danas sa direktorom Kancelarije Međunarodne organizacije rada iz Budimpešte gdinom Markusom Pilgrinom gdje se razgovaralo o programu dostojanstvenog rada za zemlje Zapadnog Balkana.

Najviše pažnje posvećeno je pitanju socijalnog dijaloga, kolektivnog pregovaranja i bezbjednosti i zdravlja na radu, a koja su i dio ovog programa.

Na sastanku je, pored pomenutih pitanja razgovarano i o zahtjevima drugih zemalja iz regiona posebno o pitanju zapošljavanja mladih, odnosno uspostavljanju omladinskog garantnog fonda, formalizacije zaposlenosti, jačanja socijalnog dijaloga kroz kolektivno pregovaranje .

Direktor Kancelarije iz Budimpešte gdin Markus Pilgrim izrazio je zahvalnost na dosadašnjoj saradnji  i upoznao predstavnike sindikata sa angažovanjem novog višeg specijaliste za sindikalna pitanja u Kancelariji Budimpešta gdina Magnusa Bergera.

Zaključeno je da bi se aktivnosti iz  Programa dostojanstvenog rada, nakon konsultacija sa konstituentima Međunarodne organizacije rada, trebale početi realizovati u sljedećoj godini.


Poslednje vijesti

Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka u posjeti preduzeću Vodovod Srbac

Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka u posjeti preduzeću Vodovod Srbac

Aktivnosti u sindikalnim organizacijama
Danas je na poziv predsjednika sindikalne organizacije Vodovod Srbac Milovana Dobrnjca kolektiv posjetio izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka Goran Savanović. Tema razgovora bio je tekst novog predloga Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti koji [opširnije]