Novi direktor Kancelarije Međunarodne organizacije rada iz Budimpešte u posjeti Savezu sindikata Republike Srpske

Novi direktor Kancelarije Međunarodne organizacije rada iz Budimpešte u posjeti Savezu sindikata Republike Srpske
Novi direktor Kancelarije Međunarodne organizacije rada iz Budimpešte u posjeti Savezu sindikata Republike Srpske

Generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske, Goran Stanković, sastao se danas sa direktorom Kancelarije Međunarodne organizacije rada iz Budimpešte gdinom Markusom Pilgrinom gdje se razgovaralo o programu dostojanstvenog rada za zemlje Zapadnog Balkana.

Najviše pažnje posvećeno je pitanju socijalnog dijaloga, kolektivnog pregovaranja i bezbjednosti i zdravlja na radu, a koja su i dio ovog programa.

Na sastanku je, pored pomenutih pitanja razgovarano i o zahtjevima drugih zemalja iz regiona posebno o pitanju zapošljavanja mladih, odnosno uspostavljanju omladinskog garantnog fonda, formalizacije zaposlenosti, jačanja socijalnog dijaloga kroz kolektivno pregovaranje .

Direktor Kancelarije iz Budimpešte gdin Markus Pilgrim izrazio je zahvalnost na dosadašnjoj saradnji  i upoznao predstavnike sindikata sa angažovanjem novog višeg specijaliste za sindikalna pitanja u Kancelariji Budimpešta gdina Magnusa Bergera.

Zaključeno je da bi se aktivnosti iz  Programa dostojanstvenog rada, nakon konsultacija sa konstituentima Međunarodne organizacije rada, trebale početi realizovati u sljedećoj godini.