Nove povoljnosti za članove sindikata

Nove povoljnosti za članove sindikata
Nove povoljnosti za članove sindikata

Savez sindikata Republike Srpske je u Tesliću 13. marta za predsjednike granskih sindikata, izvršne sekretare, povjerenike i pravnike u sindikalnim kancelarijama organizovao prezentaciju predstavnika Evropskog dobrovoljnog penzionog fonda. Prezentaciju su održali Miloš Srdić i Dragan Bajić iz Evropskog dobrovoljnog penzionog fonda, a prezentaciji je prisustvovao i Tomaš Završnik, član izvršnog odbora – direktor fonda.

Prezentaciju su održali Miloš Srdić i Dragan Bajić iz Evropskog dobrovoljnog penzionog fonda
Prezentaciju su održali Miloš Srdić i Dragan Bajić iz Evropskog dobrovoljnog penzionog fonda

Naime, u cilju praćenja savremenih trendova u okruženju i zemljama Evropske unije, Savez sindikata Republike Srpske će svakako istražiti mogućnosti da svojim članovima obezbjedi bolje uslove života i nakon završetka radnog vijeka, tj. nakon odlaska u penziju. Dobrovoljni penzioni fondovi su dodatni izvor finansiranja nakon odlaska u penziju i uoobičajeni su način dodatnog finansiranja u zemljama Evropske unije a to će ubrzo postati i kod nas. Jako je bitno istaći da ovakav vid fonda nudi povoljnije i jeftinije uslove nego postojeći solidarni sistemi penzionog osiguranja, zatim obezbjeđuje sigurnost uloženog novca radnika i zagarantovanu sigurnost isplate sredstava, a sve to oslanjajući se na olakšice u poreskom sistemu zemalja u kojima posluje.

Savez sindikata Republike Srpske namjerava da potpiše Protokol o saradnji sa Evropskim dobrovoljnim penzionim fondom te da članovima sindikata obezbjedi da dobiju viša primanja nakon odlaska u penziju, a da pritom poslodavci ostvare i određene uštede.

Uskoro će na veb stranici Saveza sindikata Republike Srpske biti više riječi o samom načinu rada fonda i konkretnim primjerima na koji način se ostvaruju sigurniji i viši prihodi nakon završetka radnog vijeka, a da pritom i poslodavci imaju određene uštede.