Nikola Šobat: Neophodna izrada Strategije zaštite na radu

Nikola Šobat: Neophodna izrada Strategije zaštite na radu
Nikola Šobat: Neophodna izrada Strategije zaštite na radu

Savez sindikata Republike Srpske dao je podršku prvom Savjetovanju iz oblasti zaštite na radu u BiH, koje je 18. i 19. oktobra održano u Tesliću. Savjetovanje je okupilo inženjere zaštite i zdravlja na radu iz Slovenije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Sjeverne Makedonije. Prvo Savjetovanje iz oblasti zaštite na radu u BiH, koje je održano u saradnji sa Savezom sindikata RS, Savezom samostalnih sindikata BiH i Udruženjem za unapređenje zaštite na radu iz Sarajeva, bilo je polazna osnova za izradu Strategije zaštite na radu.

„Strategija zaštite na radu se nalazi i u planu rada Vlade Republike Srpske, po osnovu Memoranduma o zajedničkim mjerama Vlade Republike Srpske i Saveza sindikata Republike Srpske. Po tim planovima na Strategiji zaštite na radu se trebalo početi raditi još u junu mjesecu prošle godine. Još uvijek nadležno ministarstvo nije krenulo u aktivnosti po ovom pitanju, zato koristim i ovu priliku da ih javno pozovem da krenemo u izradu ovog jako važnog dokumenta. Moramo imati smjernice i način rada u narednom periodu koji će jasno definisati  dokument“, kaže Nikola Šobat, predsjednik Udruženja inženjera zaštite i zdravlja na radu BL.

Pored inženjera, na savjetovanju su učestvovali i profesori i radnici, koji se bave zaštitom na radu.

„Visoko obrazovani radnici koji se bave ovom problematikom, profesori visokoškolskih ustanova koji obrazuju kadrove iz ove oblasti, visokoobrazovani radnici u ovalštenim-licenciranim organizacijama za zaštitu na radu, predsjednici i članovi sindikata, kao i predstavnici inspektorata takođe su učestvovali na prvom Savjetovanju iz oblasti zaštite na radu“, kaže Nikola Šobat.

A da je savjetovanje ispunilo očekivanja organizatora, govori i to da je u planu da se nastavi sa istom praksom i sledećih godina. Kada se posmatra situacija u BiH, zakonski okvir koji definiše ovu oblast je entitetskog nivoa i prema toj zakonskoj regulativi različito se provodi u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko distriktu. Gdje je BiH u odnosu na zemlje u okruženju je složeno pitanje.

„To je veoma teško procijeniti. Republika Srpska ima donesenu zakonsku regulativu još 2008. godine, a postoji 16 pravilnika iz ove oblasti. U Federaciji BiH se čeka na usvajanje  Zakona o zaštiti na radu u Domu Naroda. Zakon koji se koristi je još iz prethodnog sistema, odnosno SFRJ. Slovenija i Hrvatska su odmakle po ovom pitanju, jer su te zemlje članice Evropske Unije. Naravno i Srbija je dosta odmakla u ovom pogledu i već nekoliko puta vrše izmjenu  Zakona o zaštiti na radu. Naravno tu je i Fakultet zaštite na radu u Nišu koji kvalitetno školuje ove kadrove“, kaže Nikola Šobat.
Svi učesnici složili su se u jednom – u narednom periodu u BiH moraju uslijediti aktivnosti koje bi dovele do smanjenja broja poginulih i teško povrijeđenih. U prva tri mjeseca u Republici Srpskoj bilo je pet teških povreda na radu sa smtrnim ishodom. U prošloj godini je bilo više za osam smrtnih povreda u odnosu na 2017. godinu. Neke od aktivnosti koje su neophodne, kako bi se smanjio broj povreda na radu su i tražiti od Odbora za zaštitu na radu veći angažman i učešće svih socijalnih partnera za poboljšanje stanja u ovoj oblasti, analizirati postojeće zakone, edukovati sve zaposlene, a potrebna je bolja i sveobuhvatnija kontrola poslodavaca i samih radnika, obnavljanje licence i obavezna edukacija inženjera za zaštitu na radu, smatraju u banjalučkom Udruženju inženjera zaštite i zdravlja na radu.

U narednom periodu Udruženje zaštite i zdravlja na radu Banja Luka planira zajedno sa Udruženjem za unapređenje zaštite na radu Sarajevo, da se uključi u Evropsko udruženje inženjera zaštite na radu. Važno je, kako kažu u Udruženju, proširiti članstvo te se boriti za poboljšanje stanja i aktivno učestvovati sa prijedlozima u donošenju zakonske regulative kao stručno i odgovorno tijelo. Neophodna je i što bolja saradnja sa sličnim organizacijama iz zemalja regiona.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava