Nastavak saradnje sa američkim Centrom solidarnosti

Predsjednica Mišić na sastanku sa predstavnicima američkog Centra solidarnosti razgovarala o saradnji u 2018. godini
Predsjednica Mišić na sastanku sa predstavnicima američkog Centra solidarnosti razgovarala o saradnji u 2018. godini

Danas je u Banjoj Luci održan sastanak sa predstavnicima američkog Centra solidarnosti o nastavku saradnje u 2018. godini.

Da podsjetimo, Američki centar solidarnosti – Program za Balkan, su nakon dugo godina otvorili svoju kancelariju u Beogradu za podršku sindikatima iz zemalja bivše Jugoslavije
i početkom godine izrazili želju da ponovo sarađuju sa Savezom sindikata Republike Srpske.

Prva aktivnost koju je Savez sindikata realizovao uz pomoć i podršku ovog Centra jeste konferencija održana u Banjoj Luci koja je imala za cilj da se socijalnim partnerima pošalje poruka o ekonomsko – socijalnom položaju radnika i njihovih porodica u Republici Srpskoj sa posebnim akcentom na Zakon o radu, o neoliberalnim štednjama, uticaju međunarodnih finansijskih institucija i primjeni Evropske direktive za ekonomiju.

Pored predstavnika Saveza sindikata, Konferenciji su prisustvovali i predstavnici poslodavaca i Vlade Republike Srpske.

Na današnjem sastanku sa Lorijem Klemensom, direktorom Programa za Balkan iz Američkog centra Solidarnosti, a  koji je vodila predsjednica Mišić  dogovoreno je   da se u sljedećoj godini aktivnosti fokusiraju na jačanje kapaciteta i moći sindikalnih predstavnika u oblasti kolektivnog pregovaranja i radno-pravne oblasti, te da se organizuju sastanci kako bi se izradio strateški dokument za mobilizaciju, advokaturu i lobiranje u svrhu vođenja sindikalnih  kampanja za ostvarivanje planiranih ciljeva u narednoj godini.