Najniža plata uvećava se za prekovremeni i minuli rad – Mišljenje ministarstva na upit Saveza sindikata RS

Najniža plata uvećava se za prekovremeni i minuli rad - Mišljenje ministarstva na upit Saveza sindikata RS
Najniža plata uvećava se za prekovremeni i minuli rad - Mišljenje ministarstva na upit Saveza sindikata RS

Dopis Saveza sindikata Republike Srpske

Mišljenje Ministarsva rada i boračko invalidske zaštite


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!