Najniža plata u Republici Srpskoj za 2018. godinu 410 KM

Najniža plata u Republici Srpskoj za 2018. godinu 410 KM
Najniža plata u Republici Srpskoj za 2018. godinu 410 KM

Na posljednjoj  sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske za ovu godinu, dogovorena je najniža plata u Republici Srpskoj za 2018.godinu u iznosu od 410 KM, a koja je, kao što je poznato, do sada iznosila 395 KM.

Na konferenciji za novinare, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić je, pored druga dva socijalna partnera, izjavila sljedeće:

„ Postigli smo kopromis da najniža plata iznosi 410 KM. Sindikat je tražio 418 KM ili 50 % prosječne plate, a dobili smo 49%. Dakle, nismo dobili šta smo tražili. Lično sam jako nezadovoljna i ponižena. Javnost ne vidi kako teku ti pregovori, a nije nimalo prijatno jer se radi o parama. Ponižena sam i … Nije ni bitno, koliko je bitno da smo malo pomakli tu platu. Međutim, najproduktivniji radnici nam odlaze. Ja ne želim da takva  pojava reguliše tržište rada.“

Takođe je kritikovala i nepostizanje dogovora oko zaključivanja  Opšteg kolektivnog ugovora naglašavajući da Republika Srpska ima ozbiljan problem  jer nemamo Opšteg kolektivnog ugovora i da su za to krivci Vlada RS i poslodavci jer takvim postupkom  i najnižom platom od 410 KM neće još dugo zadržati radnu snagu.

Pregovarački tim na čelu sa Rankom Mišić za zaključivanje Opšteg kolektivnog ugovora,  pregovara nešto više od godinu dana.

Prema zaključcima najviših organa Saveza sindikata RS , pregovarački tim je na ovoj sjednici ponudio što druge dvije strane nikako nisu smjele odbiti.

Dva sporna i nedogovorena pitanja (iznos regresa i naknada predsjedniku sindikata kod poslodavca) kompromisom i za ozbiljne partnere vrlo realnom ponudom Saveza sindikata su morale biti dogovorene,  jedino ako jedan od socijalnih partnera neće da potpiše i dogovori Opšti kolektivni ugovor što je ,  u  ovom slučaju , Unija udruženja poslodavaca RS.

Nažalost, umjesto dogovora oko ova dva pitanja, poslodavci su otvorili  već ispregovarano pravo naknade za smrt radnika i do te mjere tu vrstu naknade pojeftinili da je  svaka vrsta komentara nemoguća.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava