Najniža plata u Republici Srpskoj 440 KM

Najniža plata u Republici Srpskoj 440 KM
Najniža plata u Republici Srpskoj 440 KM

Ekonomsko – socijalni savjet Republike Srpske usaglasio je i upuito prijedlog Vladi Republike Srpske da najniža plata u Republici Srpskoj umjesto dosadašnjih 410 bude 440 KM.

Kako je pojašnjeno, ovo povećanje je u skladu sa jučerašnjom najavom rasta plata u Republici Srpskoj u prosjeku od 30 do 50KM.

Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić je izjavila da je Ekonomsko – socijalni savjet dao punu podršku realizaciji mjera Vlade na povećanju plata, odnosno povećanju neoporezivog dijela plate sa 200 na 500KM.

“ Nismo raspravljali o setu zakona koje treba promjeniti da bi se to desilo. Nastavljamo konsultacije socijalnih partnera sve do zasjedanja Vlade, kako bi se došlo da najboljih rješenja “  , izjavila je predsjednica Mišić i dodala da bi sve trebalo biti usaglašeno i dogovoreno do početka sjednice Vlade u petak ujutro, kada bi ovi prijedlozi izmjena zakona bili usvojeni od strane Vlade i upućeni u dalju proceduru u Narodnu Skupštinu Republike Srpske.

Ona je takođe dodala i da će u poslednjem kvartalu godine u skladu sa zakonom biti na dnevnom redu i razgovori o novom povećanju najniže plate. Istakla je i da su plate u Republici Srpskoj izuzetno niske, a troškovi života visoki.

“ Ostaćemo bez radne snage, neće imati ko raditi. Poslodavcima poručujem da zajedno sa svojim radnicima rade na povećanju plata, kako bi imali kvalitetnu radnu snagu što bi im omogućilo ostvarenje većeg profita, koji opet trebaju podjeliti sa svojim radnicima .“, takođe je izjavila predsjednica Mišić.

Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske je rekao da će Vlada na narednoj sjednici odlučiti da li je ovaj prijedlog prihvatljiv

Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca je rekao da su socijalni partneri razmatrali prijedlog o najnižoj plati. Kako je rekao, predstavnik Vlade je predlagao da to bude iznos od 435 KM, ali da je na kraju prihvaćeno da zajednički prijedlog svih socijalnih partnera bude 440KM, kako bi i oni sa najnižim primanjima mogli dobiti iznos od 30 maraka na ime povećanja plate.

“ Svjesni smo da najniža plata treba biti i veća, ali uvijek treba primjenjivati ono što je moguće u određenom trenutku “ , izjavio je.

Pogledajte prilog RTRS


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava