Multisektorske konsultacije na temu ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini

Multisektorske konsultacije na temu ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini
Multisektorske konsultacije na temu ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini

Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić i generalni sekretar, Goran Stanković,učestvovaće u radu multisektorsih konsultacija na temu ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Konsultacije će se održati u Sarajevu 29. i 30.maja 2018. godine na poziv rezidentne koordinatorice Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini.

Konsultacije će se održati u Sarajevu 29. i 30.maja 2018. godine na poziv rezidentne koordinatorice Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini
Konsultacije će se održati u Sarajevu 29. i 30.maja 2018. godine na poziv rezidentne koordinatorice Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini

Cilj konsultacija je pružanje otvorenog prostora za dinamičnu diskusiju o budućem razvoju, sa fokusom na ubrzanje procesa postizanja ciljeva iz Agende 2030 za čije se provođenje , zajedno  sa 192. države članice Ujedinjenih nacija, obavezala i Bosna i Hercegovina.

Na zahtjev vlada, u okviru sistema UN-a za razvoj, organizuju se ovakve konsultacije na kojima se ostvaruje kontakt sa visoko pozicioniranim rukovodiocima i određuje potrebna tehnička ekspertiza za svaku zemlju posebno, pa tako i za Bosnu i Hercegovinu.

Pored predstavnika Saveza sindikata Republike Srpske, na konsultacijama će učestvovati i predstavnici iz državnih insititucija u BiH.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!