Međunarodna konferencija na temu “ Sindikalno organizovanje – međunarodno iskustvo u jačanju sindikalne baze “ , Jahorina, 29. i 30. novembar 2018. godine

Međunarodna konferencija na temu " Sindikalno organizovanje - međunarodno iskustvo u jačanju sindikalne baze ", Jahorina, 29. i 30 novembar 2018. godine
Međunarodna konferencija na temu " Sindikalno organizovanje - međunarodno iskustvo u jačanju sindikalne baze ", Jahorina, 29. i 30 novembar 2018. godine

U organizaciji fondacije Friedrich Ebert Stiftung na Jahorini se 29. i 30. novembra održava Međunarodna konferencija na temu “ Sindikalno organizovanje – međunarodno iskustvo u jačanju sindikalne baze „. U radu konferencije učestvuju predstavnici sindikalnih centrala iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Albanije i Federacije BiH, te svi članovi predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske.

Fondacija Friedrich Ebert Stiftung podržava sindikate širom svijeta u njihovoj ulozi nezavisnih i demokratskih reformskih snaga. U kontekstu globalne socio – ekonomske putanje, na kojoj je pritisak na radnike i sindikate u poslednje dvije decenije rastao, fokus je ponovo stavljen na jedan od ključnih elemenata političke i pregovaračke moći sindikata, a to je sindikalno organizovanje. Sindikati se u cijeloj regiji suočavaju sa ogromnim izazovima kada se radi o sindikalnom organizovanju u privatnom sektoru.

Cilj Konferencije je razmjena iskustava sa posebnim akcentom na najbolje primjere iz prakse u sindikalnom organizovanju iz cijelog svijeta, te osvrt na savremene izazove sindikalnog organizovanja u regiji. Panelisti i moderatori će biti stručnjaci iz ove oblasti.