Kontrola rada ugostiteljskih i trgovačkih objekata tokom januara 2019. godine

Kontrola rada ugostiteljskih i trgovačkih objekata tokom januara 2019. godine
Kontrola rada ugostiteljskih i trgovačkih objekata tokom januara 2019. godine

Predsjednik Sindikata trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti Republike Srpske Goran Savanović i predsjednik Udruženja radnika ugostiteljstva i turizma Republike Srpske razgovarali su danas sa glavnim republičkim inspektorom rada Zoranom Mikanovićem.

Radnici u oblasti ugostiteljstva turizma i trgovine spadaju u kategoriju radnika koji su najčešće neprijavljeni , kojima se ne plaćaju doprinosi  za PIO i zdravstveno osiguranje, ili su prijavljeni na 2 ili 4 sata.

Radno vrijeme ovih radnika pogotovo u ugostiteljstvu je maltene uvijek duže i podložno prekovremenom radu, koji najčešće nije plaćen.

Tokom prazničnih dana treba ispoštovati zakon i praznične dane i omogućiti i radnicima ovih djelatnosti da sa svojim porodicama obilježe praznike. Onim a koji budu radili mora se evidentirati i platiti rad u dane praznika.

Zbog svega rečenog dogovoreno  je da se tokom januarskih praznika izvrši detaljnija kontrola rada radnika i ugostiteljskih i trgovačkih objekata u Republici Srpskoj kako bi se zaštitili radnici ove djelatnosti.