Konferencija za štampu na temu „Provođenje kampanje, povećanje najniže plate, povećanje sektorskih plata sa ciljem smanjenja siromaštva i nejednakosti i odliva radne snage“, Dom sindikata, 24.07.2019. godine, 13.00 časova

Konferencija za štampu na temu "Provođenje kampanje, povećanje najniže plate, povećanje sektorskih plata sa ciljem smanjenja siromaštva i nejednakosti i odliva radne snage, Dom sindikata, 24.07.2019. godine, 13.00 časova
Konferencija za štampu na temu "Provođenje kampanje, povećanje najniže plate, povećanje sektorskih plata sa ciljem smanjenja siromaštva i nejednakosti i odliva radne snage, Dom sindikata, 24.07.2019. godine, 13.00 časova

U srijedu 24. jula 2019. godine u Domu sindikata u Srpskoj 32 u Banjoj Luci sa početkom u 13.00 časova, održaće se Konferencija za štampu na kojoj će se iznijeti zaključci sa Devete posebne sjednice Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske na temu:

„Provođenje kampanje, povećanje najniže plate, povećanje sektorskih plata sa ciljem smanjenja siromaštva i nejednakosti i odliva radne snage“

Nadamo se da ćete kao i do sada, prisustvovati ovom događaju i o njemu informisati javnost.