Konferencija o budućnosti rada Baku, Azerbejdžan, 12. i 13. septembar 2017. godine

Konferencija o budućnosti rada Baku, Azerbejdžan, 12. i 13. septembar 2017. godine

Predstavnik Saveza sindikata Republike Srpske, Dragan Gnjatić, učestvuje u radu podregionalne konferencije pod nazivom “ Budućnost rada “ koju organizuje Biro za radnička pitanja Međunarodne organizacije rada.
Konferencija se održava u Bakuu u Azerbejdžanu a glavni ciljevi su izazovi u svijetu rada, rasprava o Izvještaju generalnog direktora Međunarodne organizacije rada sa posebnim osvrtom na dostojanstven rad, organizaciju rada i proizvodnje, kolektivno pregovaranje a sve u interesu zaštite i promovisanja radničkih prava.
Pored predstavnika Saveza sindikata RS, konferenciji prisustvuju i predstavnici ostalih sindikalnih centrala iz zemalja bivše Jugoslavije.

Pored predstavnika Saveza sindikata RS, konferenciji prisustvuju i predstavnici ostalih sindikalnih centrala iz zemalja bivše Jugoslavije
Konferencija o budućnosti rada Baku, Azerbejdžan, 12. i 13. septembar 2017. godine

Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava