Jednoglasno izabrano rukovodstvo Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske

Jednoglasno izabrano rukovodstvo Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske
Jednoglasno izabrano rukovodstvo Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske

U Tesliću je u subotu održana VII Skupština Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, a Vlado Pavlović izabran je za predsjednika ovog sindikata. Izabrani su i organi sindikata – Republički i Nadzorni odbor, kao i Statutarna komisija.  Na Skupštini je  usvojen  Izvještaj o radu za period 2017-2021. godina, kao i Program rada za period 2021-2025. godina, kao i Statut Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske.

Od ukupno 49 delegata, Skupštini Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske prisustvovala su 44 delegata. Skupštini su prisustvovali Ranka Mišić, predsjednik Saveza sindikata RS i Goran Stanković, generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske. Skupština je pokazala veliko jedinstvo Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS, a Vlado Pavlović izabran je jednoglasno.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava