Javne rasprave o nacrtu Zakona o Fondu solidarnosti

Javne rasprave o nacrtu Zakona o Fondu solidarnosti

Na Dvadesetoj sjednici, održanoj 20. jula 2017. godine, Narodna skupština Republike Srpske razmatrala je Nacrt zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, te Zaključkom, broj: 02/1-021-810/17 („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 70/17) odlučila da se isti uputi na javnu raspravu.
Za organizovanje i sprovođenje javne rasprave zadužena je institucija „Predsjednik Republike – Služba predsjednika Republike.
Javne rasprave će biti održane u periodu od 21. do 25. avgusta 2017. godine, kako slijedi:
1. Grad Trebinje, 21.08.2017. godine, sa početkom u 10:00 časova – velika sala Skupštine grada Trebinje, ul. Vuka Karadžića br. 2.,
2. Grad Istočno Sarajevo, 22.08.2017. godine sa početkom u 10:00 časova – zgrada Adiministrativnog centra Vlade Republike Srpske, ul. Vojvode Radomira Putnika bb,
3. Grad Zvornik, 22.08.2017. godine, sa početkom u 15:00 časova – velika sala Skupštine grada Zvornik, ul. Svetog Save br. 124.,
4. Grad Bijeljina, 23.08.2017. godine, sa početkom u 10:00 časova – velika sala Skupštine grada Bijeljina, ul. Trg Kralja Petra I Karađorđevića br. 1.,
5. Grad Doboj, 23.08.2017. godine, sa početkom u 15:00 časova – sala Skupštine grada Doboj (bivša zgrada Doma vojske), ul. Cara Dušana bb,
6. Grad Prijedor, 24.08.2017. godine, sa početkom u 10:00 časova – sala Skupštine grada Prijedor, ul. Trg oslobođenja br. 1.
7. Grad Banja Luka, 25.08.2017. godine, sa početkom u 10:00 časova, sala Gradske uprave grada Banja Luka, ul. Trg srpskih vladara br. 1.
Nacrt zakona objavljen je na zvaničnim internet stranicama Narodne skupštine Republike Srpske (www.narodnaskupstinars.net) i Predsjednika Republike Srpske (www.predsjednikrs.net).
Poziv Savezu sindikata Repiblike Srpske za učešće na javnim raspravama, upućen ispred Kabineta Predsjednika Republike Srpske u cjelosti možete pogledati na sledećem linku:

Poziv za učešće u javnoj raspravi