GNJATIĆ: Izjednačiti platne koeficijente

GNJATIĆ: Izjednačiti platne koeficijente
GNJATIĆ: Izjednačiti platne koeficijente

Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić smatra da se platni koeficijenti zaposlenih u prosvjeti i kulturi moraju izjednačiti sa koeficijentima ostalih budžetskih korisnika. Gnjatić je rekao da svako povećanje plata podržava i uvažava, ali da je nezadovoljan ispunjavanjem odredbi memoranduma koje je Vlada Republike Srpske potpisala 2017. godine, u kojem je bilo predviđeno ujednačavanje platnih koeficijenata radnika u obrazovanju, nauci i kulturi na pozicijama visoke školske spreme sa ostalim korisnicima budžeta. Gnjatić, koji danas u Petrovu prisustvuje sastanku dobojskog Regionalnog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture, uz učešće predstavnika predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, institucija kulture i nauke, te visokoobrazovanih institucija ove regije, poručio je da će u rješavanju ovog pitanja razgovarati sa resornim ministrima i Vladom. On je ukazao na brojne probleme kada su u pitanju predškolske i ustanove kulture koje se finansiraju iz budžeta lokalne zajednice, te najavio aktivnosti na dobijanju posebnog kolektivnog ugovora za predškolske ustanove i posebnog kolektivnog ugovora za institucije kulture koje se finansiraju iz budžeta lokalne zajednice. Predsjednik Regionalnog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Božica Gligorić rekla je da mora da se radi na tome da se ova branša i profesija stave barem u ravnopravan položaj sa ostalim zaposlenim u javnom sektoru sa visokom stručnom spremom.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!