Forum cindikata trgovine jugoistočne Evrope, Vrnjačka Banja, 4 – 6 juni 2018. godine

Forum cindikata trgovine jugoistočne Evrope, Vrnjačka Banja, 4 - 6 juni 2018. godine
Forum cindikata trgovine jugoistočne Evrope, Vrnjačka Banja, 4 - 6 juni 2018. godine

U Vrnjačkoj Banji se od 4. do 6. juna održava Forum sindikatatrgovine jugoistočne Evrope kome prisustvuju sindikalni predstavnici iz osam zemalja.
Tema seminara je organizovanje sindikata i rad na pridobijanju novih članova. Goran Savanović, predsjednik STUD – a RS i Đuro Amidžić upoznaće članove Forua sa aktuelnom situacijom u Republici Srpskoj.


Rad Foruma podržava fondacija Fridrih Ebert.


Poslednje vijesti

Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka u posjeti preduzeću Vodovod Srbac

Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka u posjeti preduzeću Vodovod Srbac

Aktivnosti u sindikalnim organizacijama
Danas je na poziv predsjednika sindikalne organizacije Vodovod Srbac Milovana Dobrnjca kolektiv posjetio izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka Goran Savanović. Tema razgovora bio je tekst novog predloga Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti koji [opširnije]