Forum cindikata trgovine jugoistočne Evrope, Vrnjačka Banja, 4 – 6 juni 2018. godine

Forum cindikata trgovine jugoistočne Evrope, Vrnjačka Banja, 4 - 6 juni 2018. godine
Forum cindikata trgovine jugoistočne Evrope, Vrnjačka Banja, 4 - 6 juni 2018. godine

U Vrnjačkoj Banji se od 4. do 6. juna održava Forum sindikatatrgovine jugoistočne Evrope kome prisustvuju sindikalni predstavnici iz osam zemalja.
Tema seminara je organizovanje sindikata i rad na pridobijanju novih članova. Goran Savanović, predsjednik STUD – a RS i Đuro Amidžić upoznaće članove Forua sa aktuelnom situacijom u Republici Srpskoj.


Rad Foruma podržava fondacija Fridrih Ebert.