Forum cindikata trgovine jugoistočne Evrope, Vrnjačka Banja, 4 – 6 juni 2018. godine

Forum cindikata trgovine jugoistočne Evrope, Vrnjačka Banja, 4 - 6 juni 2018. godine
Forum cindikata trgovine jugoistočne Evrope, Vrnjačka Banja, 4 - 6 juni 2018. godine

U Vrnjačkoj Banji se od 4. do 6. juna održava Forum sindikatatrgovine jugoistočne Evrope kome prisustvuju sindikalni predstavnici iz osam zemalja.
Tema seminara je organizovanje sindikata i rad na pridobijanju novih članova. Goran Savanović, predsjednik STUD – a RS i Đuro Amidžić upoznaće članove Forua sa aktuelnom situacijom u Republici Srpskoj.


Rad Foruma podržava fondacija Fridrih Ebert.


Poslednje vijesti

Regionalna konferencija „Buduće blagostanje država Zapadnog Balkana“ 6 – 8.juni 2018. godine, Beograd

Regionalna konferencija „Buduće blagostanje država Zapadnog Balkana“ 6 – 8.juni 2018. godine, Beograd

Međunarodna saradnja
Generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske, Goran Stanković, učestvovaće u radu Regionalne konferencije o temi „Buduće blagostanje država Zapadnog Balkana“ koju organizuje Centar za socijalnu politiku – Regionalna inicijativa Zapadnog Balkana. Konferencija će se održati [opširnije]