Ekonomsko – socijalni savjet podržao Akcioni plan zapošljavanja, moguće povećanje naknade za vrijeme nezaposlenosti, biće upućen zahtjev za tumačenje termina najniža plata i načina obračuna najniže plate

Ekonomsko - socijalni savjet podržao Akcioni plan zapošljavanja, moguće povećanje naknade za vrijeme nezaposlenosti, biće upućen zahtjev za tumačenje termina najniža plata i načina obračuna najniže plate
Ekonomsko - socijalni savjet podržao Akcioni plan zapošljavanja, moguće povećanje naknade za vrijeme nezaposlenosti, biće upućen zahtjev za tumačenje termina najniža plata i načina obračuna najniže plate

Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske dao podršku je Prijedlogu akcionog plana zapošljavanja za ovu godinu, uz zaključak da počnu aktivnosti za rad na izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju kako bi se utvrdilo povećanje iznosa naknade za vrijeme nezaposlenosti i dužina njenog primanja.

U tu svrhu imenovana je i radna grupa koja već sledeće sedmice kreće u svoje aktivnosti, kako bi pripremila izmjene i dopune Zakona o posredovanju u zapošljavanju što bi omogućilo povećanje ove naknade.

„Time bi se i realizovao zahtjev sindikata postavljen prije nekoliko godina za povećanjem naknade za vrijeme nezaposlenosti i kako bi do ljeta došlo do usvajanja izmjena i dopuna Zakona o posredovanju u zapošljavanju, kako bi radnici, koji ne svojom krivicom ostanu bez posla, imali veću naknadu“,izjavila je Mišićeva, koja je i predsjedavajuća Ekonomsko-socijalnog savjeta.

Ona je podsjetila da je sada najniža takva naknada 250 KM, a najviša u visini prosječne plate u Srpskoj, što zavisi od dužine radnog staža i visine plate primaoca te naknade.

Takođe je navela da postoje problemi u primjeni najniže plate, kao i da postoje različita mišljenja i tumačenja u sprovođenju odluke o najnižoj plati.

„Dio poslodavaca iz javnog i privatnog sektora zloupotrebljava institut najniže plate u koju obračunava i minuli rad i prekovremeni rad i rad u dane praznika. Odlučili smo da zbog toga uputimo zahtjev Zakonodavnom odboru Narodne skupštine Srpske da dostavi autentično tumačenje kada je riječ o primjeni najniže plate“, rekla je Mišićeva.

Ona je istakla da je na sjednici usvojen izvještaj o realizaciji Akcionog plana za prošlu godinu, nakon njegovih dorada.

Mišićeva je dodala da nakon ove sjednice prestaje predsjedavanje Saveza sindikata Srpske Ekonomsko – socijalnim savjetom i da to preuzima Unija udruženja poslodavaca Srpske.

Pogledajte priloge, BN TV i ATV

BN TV

ATV


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!