Druga plenarna sjednica regionalnog sindikalnog savjeta “ Solidarnost “ Ljubljana 3. i 4. oktobar 2017. godine

Predsjednice SSRS i sindikata građevinarstva i SKD RS Ranka Mišić i Dragana Vrabičić učestvuju u radu 2. Plenarne sjednice Regionalnog sindikalnog savjeta " Solidarnost "
Predsjednice SSRS i sindikata građevinarstva i SKD RS Ranka Mišić i Dragana Vrabičić učestvuju u radu 2. Plenarne sjednice Regionalnog sindikalnog savjeta " Solidarnost "

Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić i predsjednica Sindikata građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti RS, Dragana Vrabičić, učestvuju u radu 2. plenarne sjednice Regionalnog sindikalnog savjeta “ Solidarnost “ .
Sjednicu organizuje Savez samostalnih sindikata Slovenije koji ove godine predsjedava Savjetom.
U fokusu ove sjednice su teme vezane za pitanje radnog vremena i budućnosti rada, sa posebnim akcentom na digitalizaciju i prekarizaciju.
Nakon rasprave, predstavnici najvišeg rukovodstva saveza sindikata članica Savjeta donijeće i deklaraciju o radnom vremenu.
Uporedo sa plenarnom sjednicom održaće se i sastanak Odbora mladih saveza sindikata članica Savjeta na kojem će se raspravljati o budućnosti rada takođe sa naglaskom na prekarni rad i digitalizaciju.
Regionalni sindikalni savjet “ Solidarnost “ je osnovan 2011. godine u Ljubljani i okuplja devet reprezentativnih sindikalnih centrala iz zemalja bivše Jugoslavije.
Nakon sjednice, 4. oktobra predstavnici saveza sindikata članica Savjeta prisustvovaće i Osmom kongresu Saveza samostalnih sindikata Slovenije koji će se održati u Cankarevom domu u Ljubljani.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava