Dodatna štednja za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, uprave i javnih službi

Dodatna štednja za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, uprave i javnih službi
Dodatna štednja za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, uprave i javnih službi

Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, dana 19.07.2019. godine potpisao je sa Generalnim sekretarom Vlade Republike Srpske, dr Sinišom Karanom, Ugovor o pristupanju Evropskom dobrovoljnom penzijskom fondu i Ugovor o organizovanju penzijskog plana za sve zaposlene čije se plate finansiraju iz Budžeta Republike Srpske.

Shodno tome, predsjednik ovog Sindikata, Branko Zelenović, uputio je zahtjev svim gradonačelnicima, načelnicima gradova i opština Republike Srpske, kao i direktorima Javnih Ustanova Republike Srpske, da pripreme sve neophodne radnje i donesu Odluku o pristupanju Evropskom dobrovoljnom penzijskom fondu i tako omoguće svim zaposlenim dobrovoljnu štednju za dobrovoljnu penziju.

U tom slučaju jedinice lokalne samouprave i javne ustanove, kao organizatori plana, će iz sopstvenih sredstava na individualni račun svakog zaposlenog – člana penzijskog plana, uplaćivati mjesečni iznos od 20,00 KM u svrhu uplate penzijskog doprinosa, počevši od plate za januar 2020. godine.

Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, kao reprezentativni većinski sindikat, će i u narednom periodu učiniti sve da dođe i do povećanja plata za sve zaposlene u ovoj oblasti.