Do 15. maja staviti van snage Odluku o smanjenju plata radnicima dobojskog Vodovoda i Gradske toplane

Do 15. maja staviti van snage Odluku o smanjenju plata radnicima dobojskog Vodovoda i Gradske toplane
Do 15. maja staviti van snage Odluku o smanjenju plata radnicima dobojskog Vodovoda i Gradske toplane

Povodom odluke Skupštine grada Doboja o smanjenju plata zaposlenima u preduzećima čiji je osnivač grad Doboj, u prostorijama Sindikalnog centra Doboj održan je sastanak sindikalnih odbora sindikalnih organizacija „Vodovod“ a.d. Doboj i „Gradska toplana“ a.d. Doboj.

Sa konferencije za štampu koja je održana nakon ovog sastanka upućena je poruka da se radnici, članovi sindikata iz ovih preduzeća najoštrije protive primjeni ove Odluke, te da je ona neprihvatljiva i za Sindikat radnika u građevinarstvu i stambeno – komunalnim djelatnostima Republike Srpske.

Od Skupštine grada zatraženo je da do 15. maja stavi van snage Odluku o smanjenju plata radnicima dobojskog Vodovoda i Gradske toplane, te da će ukoliko do pomenutog roka ova Odluka ne bude stavljena van snage, iskoristiti sve zakonom dozvoljene načine sindikalne borbe kako bi spriječili primjenu ove Odluke, uključujući i preispitivanje njene zakonitosti.

Predsjednica Sindikata radnika u građevinarstvu i stambeno – komunalnim djelatnostima Republike Srpske Dragana Vrabičić izjavila je da aktivnosti ove dvije sindikalne organizacije u borbi protiv smanjenja ionako niskih plata imaju punu podršku nje kao predsjednice, kao i organa granskog sindikata, te da će aktivno učestvovati u rješavanju ovog problema.

U ovom smislu, upućen je i odgovarajući dopis predsjedniku Skupštine i Gradonačelniku Grada Doboja Murvetu Barjaktareviću i Borisu Jeriniću, u kome se traži da pomenuta Odluka bude stavljena van snage do 15. maja.