Delegacija Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske u posjeti „IF Metal“ Švedska

Delegacija Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske u posjeti "IF Metal" Švedska
Delegacija Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske u posjeti "IF Metal" Švedska

Delegacija Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske učestvovala je u posjeti IF METAL Švedska zajedno sa delegacijom Sindikata metalaca Vojvodine u sklopu zajedničkog projekta „Sindikat bez granica“.

U delegaciji Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske su Radenko Smiljanić, predsjednik sindikata „ALUMINA“ Zvornik i član republičkog odbora, Suzana Dragičević, „Alumina“ Zvornik, predstavnik aktiva mladih, Siniša Ristić, predsjednik sindikata „EFT“ Rudnik i termoelektrana Stanari i član republičkog odbora, Ognjen Ristić, predsjednik sindikata „Metal“ Gradiška i član republičkog odbora, Žana Radović, „Mehanizmi B“ Gradiška, predstavnik aktiva žena i Tane Peulić, predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske.

Delegacija Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske boraviće u Švedskoj od 12. do 15. juna.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava