Čast je biti sindikalac u 21. vijeku

Održan 5. Kongres Sindikata poljoprivrede i prehrambene industrije RS
Održan 5. Kongres Sindikata poljoprivrede i prehrambene industrije RS

Čast je biti sindikalac u 21. vijeku, jer se u svom radu, čija je suština borba da radnici dostojanstevno žive od svoga rada, susreće sa raznim izazovima.Sindikat kao organizacija i kao pokret je jak samo onoliko koliko je brojan, jedinstevn i solidaran, samo su neki od zaključaka sa današnjeg Šestog kongresa Sindikata poljoprivrede i prehraambene industrije Republike Srpske, održane u Prijedoru.
S toga će jačanje socijalnog dijaloga, omasovljenje i edukacija posebno mladih članova, potpsivanje Posebnog kolektivnog ugovora, te zaštita i unapređenje svih stečenih radničkih i sindikalnih prava, biti osnovni pravci djelovanja u naredne četiri godine, naglasio je predsjednik ovog granskog sindikata Aleksandar Tomić.
Delegati su jednoglasno izabrali organe granskog sindikata, u narednom četverogodišnjem periodu, Statutarni i Nadzorni odbor, te delegate Šestog kongresa Saveza sindikata Republike Srpske, koji će biti održan početkom jula ove godine.
Za predsjednika Sindikata poljoprivreede i prehraambene industrije Republike Srpske u periodu od 2017 do 2021. godine, jednoglasno je izabran Aleksandar Tomić.