“ Budućnost socijalnog dijaloga u promjenjivom svijetu rada regiona zapadnog Balkana “ , Beograd 10 – 12. decembar

Budućnost socijalnog dijaloga u promjenjivom svijetu rada regiona zapadnog Balkana, Beograd 10 - 12. decembar
Budućnost socijalnog dijaloga u promjenjivom svijetu rada regiona zapadnog Balkana, Beograd 10 - 12. decembar

Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić, učestvovaće u radu okruglog stola o temi „Budućnost socijalnog dijaloga u promjenjivom svijetu rada regiona zapadnog Balkana“ koji organizuje Regionalni sindikalni savjet Solidarnost kojeg su osnovali savezi sindikata zemalja bivše Jugoslavije.

Okrugli sto će se održati u periodu od 10. do 12. decembra 2018. godine u Beogradu gdje će se raspravljati o izazovima u dosadašnjem funkcionisanju ekonomsko-socijalnih savjeta u regionu iz ugla sindikata, kao i promovisanju izgradnje kapaciteta i jačanja tripartitnog i bipartitnog socijalnog dijaloga.

U radu okruglog stola će, pored predsjednice Mišić, učestvovati i ostali predsjednici sindikalnih centrala – članica Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!