Branko Zelenović u posjeti novoformiranoj sindikalnoj organizaciji Republičke uprave civilne zaštite Istočno Sarajevo

Branko Zelenović u posjeti novoformiranoj sindikalnoj organizaciji Republičke uprave civilne zaštite Istočno Sarajevo
Branko Zelenović u posjeti novoformiranoj sindikalnoj organizaciji Republičke uprave civilne zaštite Istočno Sarajevo

Predsjednik Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske Branko Zelenović posjetio je Republičku upravu civilne zaštite Istočno Sarajevo, nakon što je u ovoj ustanovi formirana sindikalna organizacija, koja će djelovati u okviru Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske. Sindikalna organizacija za sada ima 55 članova, sa tendencijom rasta članstva, a za predsjednika je izabran Dragiša Tešanović.

Cilj sastanka je da se unaprijedi i poboljša status radnika zaposlenih u Republičkoj upravi civilne zaštite Istočno Sarajevo, te da će članovi sindikata od danas imati punu podršku i zaštitu od strane Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS i Saveza sindikata Republike Srpske.

Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, koji je reprezentativan, u svom sastavu od sada će imati 57 sindikalnih organizacija.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!