Borba protiv neformalnog zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 11.april 2019.godine

Borba protiv neformalnog zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 11.april 2019.godine
Borba protiv neformalnog zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 11.april 2019.godine

Danas se u Sarajevu u hotelu Evropa održava radionica  pod nazivom Borba protiv neformalneog zapošljavanja u Bosni i Hercegovini: trenutna situacija i put ka napretku, koju organizuje Savjet za regionalnu saradnju – međuvladina organizacija u Jugoistočnoj Evropi koja promoviše regionalnu  saradnju i evropsku i evroatlansku integraciju regiona.

U fokusu ove radionice biće predstavljanje dijagnostičkog izvještaja koji je pripremio Savjet na temu neformalne ekonomije i neformalnog zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, a kojim se ocjenjuje obim, priroda i pokretači ove pojave. Takođe će se razgovarati o ključnim preporukama za zajedničko stvaranje holističkog pristupa rješavanju neformalne ekonomije i neformalnog zapošljavanja u zemnji.

Cilj radionice je da okupi kreatore politika, organizacije radnika , organizacije poslodavaca, ekonomske stručnjake, istraživače i druge aktere kako bi se razmijenila mišljenja o pitanjima vezanim za ovu problematiku.

Inspirisana radom Evropske platforme za borbu protiv rada na crno, ova radionica je dio šire regionalne inicijative Savjeta za regionalnu saradnju kako bi se pružila podrška ekonomijama Zapadnog Balkana da se djelotvorno uhvate u koštac sa radom na crno kroz holistički pristup, uspostavljajući istovremeno snažnu bazu za razmjenu dobrih praksi i uzajamnog učenja među partnerskim institucijama u regiji.

Ispred Saveza sindikata Republike Srpske u radu ove radionice učestvuje predsjednica Ranka Mišić i Danko Ružičić predsjednik Sindikata tekstila, kože i obuće RS.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!