Bez dogovora o najnižoj plati

Bez dogovora o najnižoj plati
Bez dogovora o najnižoj plati

Dobro poznat i argumentovan zahtjev Saveza sindikata Republike Srpske da najniža plata od 01.januara 2020. godine bude 550 KM,  a da u drugom kvartalu naredne godine poraste na 600 KM, nije dobio podršku Vlade Republike Srpske i Unije udruženja poslodavaca RS. Unija udruženja poslodavaca RS je na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta RS, koja je održana juče u Banjaluci, ponovila svoje stavove da je njihov prijedlog da najniža plata za 2020. godinu bude 480, odnosno maksimalno 500 KM. Predstavnici Vlade RS stali su na stranu poslovne zajednice. Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva RS je rekao da Vlada RS nema konkretan prijedlog o iznosu najniže plate za 2020. godinu, ali da je njegov lični stav da najniža plata u RS treba biti 500 KM. Stav ministra Đokića podržao je i Duško Milunović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Po Poslovniku o radu Ekonomsko-socijalnog savjeta RS, prijedlog Saveza sindikata RS o najnižoj plati stavljen je na glasanje. Protiv prijedloga Saveza sindikata RS da najniža plata od 01.januara 2020. godine bude 550 KM,  a da u drugom kvartalu naredne godine poraste na 600 KM, bili su članovi Ekonomsko-socijalnog savjeta ispred Vlade RS (Petar Đokić i Duško Milunović), kao i članovi Ekonomsko-socijalnog savjeta RS ispred Unije udruženja poslodavaca RS (Saša Aćić, Dejan Mijić i Janko Petrović). Nakon prijedloga Saveza sindikata RS, na glasanje je stavljen prijedlog Unije udruženja poslodavaca  RS da najniža plata bude 500 KM. Za prijedlog su bili članovi Ekonomsko-socijalnog savjeta ispred Vlade RS (Petar Đokić i Duško Milunović), kao i članovi Ekonomsko-socijalnog savjeta RS ispred Unije udruženja poslodavaca RS (Saša Aćić, Dejan Milić i Janko Petrović). Kako se odluka donosi konsenzusom i s obrzirom da članovi Ekonomsko-socijalnog savjeta nisu  postigli dogovor o najnižoj plati za 2020. godinu, konačnu odluku će donijeti Vlada Republike Srpske, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!