Analiza stanja u JU Nacionalni park Sutjeska

Analiza stanja u JU Nacionalni park Sutjeska
Analiza stanja u JU Nacionalni park Sutjeska

Predsjednik Sindikata trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti Republike Srpske  Goran Savanović i predsjednik Sindikalne organizacije  JU Nacionalni park Sutjeska Dragomir Drakul održali su u petak sa saradnicima sastanak. Na Tjentištu je analizirana aktuelna situacija u ovoj ustanovi, nakon višednevnog štrajka. Na sastanku je zaključeno da su Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo veći dio zahtjeva sindikata ispunili. Naime, imenovan je novi direktor, ostvaren je pozitivan pomak u radu firme i isplati plata. Predstavnici sindikata ističu preskakanje isplate plata za maj i jun mjesec, pa će uputiti zahtjev nadležnim u kojem traže isplatu zaostalih plata, uz redovno isplaćivanje za tekuće mjesece. Smatraju da resorno ministarstvo treba detaljno da razmotri, zajedno sa rukovodstvom i sindikatom, dalji rad i razvoj ove ustanove, sve u cilju očuvanja radnih mjesta i boljeg rejtinga Nacionalnog parka  Sutjeska.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!